Skolebus
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Buskort bestilles ved henvendelse til skolen kontor tel: 47 35 18 30

 

                                           
 
KØREPLANER
 
Rute 316      Frederikssund st. ⇒ Jægerspris Skole ⇒ Barakvejen ved skolen
Rute 317      Jægerspris Skole ⇒ Gerlev/Tørslev ⇒ Lyngerup/Dalby ⇒ Solbakkeskolen/Kyndby og retur
Rute 318      Frederikssund ⇒ Gerlev ⇒ Skuldelev ⇒ Østby ⇒ Skibby ⇒ Solbakkeskolen
 
 
BEFORDRINGSKRITTERIER
 
 

Frederikssund kommune sørger for befordring til/fra distriktsskolen og hjemmet ud fra følgende:

 

Elever, der har længere skolevej end 2½ km. på klassetrinene 0.-til og med 3.klasse

 

Elever, der har længere skolevej end 6 km. på klassetrinene 4. til og med 6. klasse

 

Elever, der har længere skolevej end 7 km. på klassetrinene 7. til og med 9. klasse

 

Der er særlige regler for klassificeret trafikfarlig vej. Spørg på kontoret hvis du mener, I bor i et område, hvor skolevejen er klassificeret som trafikfarlig.

Kommunen følger de gældende regler fra undervisningsministeriet.